โอนลอย คืออะไร และดีหรือไม่ ?

การโอนลอย คือ การที่เจ้าของรถยนต์คันนั้นนำรถตนเองไปขาย โดยทำการลงนามในเอกสารและใบมอบอำนาจให้ผู้ซื้อ โดยมิได้มีการดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง

สัญญาการซื้อขาย เมื่อมีการส่งมอบและตรวจสอบสภาพรถยนต์แล้ว ถือว่ากรรมสิทธิ์นั้นจะเป็นของผู้ซื้อ เพราะสัญญาซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว และทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่หลักฐานกรรมสิทธิ์ถึงยังไม่เปลี่ยนแปลงทะเบียนก็โอนกันได้ ถ้าหากผู้ซื้อนั้นรู้ภายหลังว่ารถยนต์ของผู้ขายมีการชนก่อนหน้านี้ แต่ผู้ซื้อไม่ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ขายว่ารถไม่เคยถูกชนและผู้ขายรู้อยู่แล้วว่ารถของผู้ซื้อเป็นรถยนต์มือสอง ดังนั้นผู้ขายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ

ปัญหาสำหรับ ผู้ขายที่ต้องรู้

1. เมื่อรถยนต์ที่ขายไปเกิดปัญหาหรือผู้ซื้อนำไปกระทำความผิด เช่น

- ถูกใบสั่งจราจร

- มีคดีเกี่ยวข้องกับอุบัตเหตุบนท้องถนน

- นำรถยนต์ไปก่อเหตุอาชญากรรม

- นำรถยนต์ไปขายต่อแบบผิดกฎหมาย

โดยที่เจ้าของรถยนต์ที่มีชื่อตามเล่มทะเบียนรถยนต์นั้นต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะยังถือว่าในเล่มทะเบียนรถยนต์นั้นยังเป็นชื่อเจ้าของคนเดิมอยู่

ปัญหาสำหรับ ผู้ซื้อที่ต้องเจอ

1. ผู้ซื้ออาจจะเสียประโยชน์ เพราะยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนเป็นชื่อทางทะเบียน

2. หากผู้ขายรถยนต์บัตรหมดอายุหรือเสียชีวิต เอกสารการโอนที่ผู้ขายให้ไว้อาจจะใช้ไม่ได้

3. หากผู้ซื้อไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ รถยนต์ก็จะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียน เรื่องใดๆ ได้

หากใครที่อยากจะจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์แบบปลอดภัย ไม่ต้องกังวล เรื่องที่ตามมา พร้อมดอกเบี้ยที่ต่ำ แล้วให้วงเงินสูง มิตรสิบ เสกเงิน เสกเงินได้ ดั่งใจคุณ

Scroll to Top